Helaas, geen subsidie...

Op een gebruikte elektrische of hybride auto is geen subsidie meer verkrijgbaar. Wel heeft u het voordeel van lagere gebruikskosten, lage bijtelling en lagere investering i.v.m. de leeftijd van de auto en prijsverhogingen van, bijvoorbeeld, een nieuwe Tesla Model S. Alleen nieuwe of zeer jong gebruikte 100% elektrische personenauto's, jonger dan 6 maanden en/of met maximaal 6.000km. op de teller, komen in aanmerking voor de MIA subsidie.

BPM

Op de auto's die wij aanbieden is géén of heel weinig BPM geheven waardoor deze veel duurder te produceren auto's niet heel erg veel duurder zijn dan vergelijkbare auto's die hogere verbruikskosten hebben.

Wegenbelasting

U betaalt géén wegenbelasting voor volledig elektrische auto's zoals de Tesla Model S of Nissan Leaf. Voor Plug-In Hybride auto's ontvangt u 50% korting op het wegenbelastingtarief (gegarandeerd t/m 2020), waardoor het bezit van deze auto's voordeliger is dan van conventionele auto's.

Bijtelling

Ook bijtellingsvoordeel op een gebruikte Tesla!

Ook op een gebruikte Tesla die je zakelijk aanschaft, kun je een mooi bijtellingsvoordeel toepassen. Hieronder in vraag en antwoord de belangrijkste punten van deze regeling.

Wat is dat eigenlijk: bijtelling?

De ‘bijtelling’ is het spraakgebruik voor de waardering van het loon in natura voor het gebruik van een auto van de zaak. Dit loon wordt via een vast percentage belast, het zogenaamde ‘autokostenforfait’. Iedereen die een auto ter beschikking gesteld heeft gekregen van de werkgever, krijgt in principe te maken met die bijtelling bij het inkomen. Er is op dit punt geen verschil tussen door de werkgever gekochte of geleaste auto’s. De bijtelling wordt bij werknemers tot het belaste loon gerekend. De werkgever draagt hierover loonbelasting en premies af. Ondernemers krijgen ook een bijtelling voor privégebruik van de auto als de auto tot het vermogen van de onderneming behoort. In principe komen dan alle autokosten in aftrek op de winst. Maar als de ondernemer de auto ook voor privédoeleinden gebruikt, wordt de aftrek van de kosten deels gecorrigeerd door een privéonttrekking (de ‘bijtelling’) weer bij de winst te tellen.

Hoe hoog is de bijtelling voor een nieuwe EV in 2019?

Voor een nieuwe elektrische auto geldt in 2019 een bijtelling van 22% van de catalogusprijs, waarop een korting van 18 procentpunten wordt gegeven met een maximum van € 9.000. In de praktijk wordt dit vaak vertaald als “4% bijtelling voor zover de catalogusprijs niet meer is dan € 50.000”. Boven die € 50.000 geldt het gewone 22%-tarief. Die bijtellingskorting geldt dan voor een periode van 60 maanden. Daarna wordt jaarlijks gekeken welke korting er in dát jaar nog van toepassing is.

Hoe hoog is de bijtelling voor een gebruikte EV in 2019?

Een gebruikte Tesla uit 2017 of 2018 heeft voor de resterende duur van de 60-maandsperiode nog een bijtelling van 4% over de hele catalogusprijs. Na die 60-maandsperiode wordt jaarlijks bekeken hoe hoog de bijtelling dan is, waarbij ook de ‘cap’ op € 50.000 van toepassing wordt. Voor een gebruikte Tesla uit 2016 of eerder geldt dat het uitgangspunt een bijtelling van 25% is. Voor EV’s werd daarop een korting van 21% gegeven, zodat de bijtelling per saldo 4% is. Dat percentage geldt dan voor een periode van 60 maanden, te rekenen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de datum van eerste toelating. Na afloop van die 60-maandsperiode wordt bekeken of er op basis van de dan geldende bijtellingsregels nog een korting van toepassing is. Dat is bij nulemissieauto’s inderdaad het geval. Die auto’s krijgen dan in 2019 een korting van 18 procentpunten over de eerste € 50.000 catalogusprijs. Die korting wordt dan afgetrokken van het basispercentage uit de oude regeling, ofwel van 25%. De bijtelling wordt dan 7% over maximaal € 50.000. Over het meerdere geldt voor deze gebruikte elektrische auto’s dan een bijtelling van 25%.

Zakelijke kostenaftrek

Als de auto zakelijk aanschaft, zijn de kosten aftrekbaar. Het privégebruik wordt belast via de bijtelling. Ben je ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap, dan kun je al voor zakelijke aanschaf kiezen als je zakelijk gebruik minimaal 10% van je totale kilometers is.

Of toch liever privé aanschaffen?

Als ondernemer kun je de auto zakelijk aanschaffen of leasen. De kosten zijn dan aftrekbaar, maar voor het privégebruik heb je ook de (voor een EV: lage) bijtelling. De bijtelling kan trouwens nooit meer zijn dan je werkelijke autokosten als je ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap bent. Maar afhankelijk van het aantal km’s dat je privé rijdt en je kilometerkostprijs kan het ook voordelig zijn om de auto privé aan te schaffen. Voor alle zakelijk gereden km’s kun je dan 19 cent per kilometer van je winst aftrekken terwijl je geen bijtelling hebt. Wat het meest voordelig is, kun je voor je eigen situatie doorrekenen.

En de motorrijtuigenbelasting?

Voor de MRB is een nihiltarief geregeld tot en met 2020. De wetgeving voor de jaren daarna is nog niet bekend.

Bron: www.autoenfiscus.nl

 

Ervaring

Omdat wij al sinds 2012 bezig zijn met volledig elektrische en semi-elektrische auto's en de bijbehorende regelgeving op ondermeer het gebied van bijtelling hebben wij op bijna al uw vragen een passend antwoord.

Heeft u vragen? Stel ze hier.

Bookmark and Share